Current template:

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,
niniejszy dokument Polityki Prywatności ma na celu wskazanie zasad, według których będą zbierane oraz przetwarzane Twoje dane osobowe. Znajdziesz w nim informacje, jakie dane osobowe będą pozyskiwane, w jakim zakresie, kto będzie ich Administratorem oraz do kogo będą mogły one trafić.

Administratorem danych osobowych będzie Autolease Jan Kolasa, ul. Sęczkowa 40,
03-986 Warszawa, NIP 9521000579, REGON 011429631.

Zanim przejdziesz do sedna tematu, warto, abyś zapoznał się z uproszczonymi definicjami kilku pojęć:

Administrator danych osobowych – w znaczeniu prawnym – podmiot decydujący o celach
i środkach przetwarzania danych osobowych, dokonujący ich zbierania i przetwarzania, odpowiedzialny za właściwy pod względem prawnym przebieg tych procesów.

Dane osobowe – wszelkie informacje o Użytkowniku, pozwalające na jego identyfikację w sposób pośredni lub bezpośredni, chyba, że ustalenie tej tożsamości wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów, czasu bądź działań. W świetle niniejszego dokumentu będą to
w szczególności imię, nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu.

Przetwarzanie danych osobowych – operacje na danych osobowych dokonywane
w poszanowaniu prawa, pozyskiwane w konkretnych celach określonych w niniejszym dokumencie. Rozumie się prze to w szczególności ich zbieranie, przechowywanie
i wykorzystywanie jedynie w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

Użytkownik – osoba, która poprzez formularz zamieszczony na stronie www.autolease.pl lub
w jakikolwiek inny sposób przewidziany przez funkcjonalność serwisu internetowego nawiązała kontakt z Administratorem i za swoją wyrażoną zgodą powierzyła mu przetwarzanie swoich danych osobowych.

Zgoda – wola Użytkownika wyrażona dobrowolnie w sposób jasny i konkretny, na zbieranie
i przetwarzanie Jego danych osobowych, która to zgoda może być cofnięta w każdym czasie,
a którą Administrator zobowiązuje się szanować poprzez zaprzestanie przetwarzania tych danych oraz ich usunięcie ze swojej bazy danych. Użytkownikowi przysługuje także prawo do poprawiania swoich danych osobowych w każdym czasie.

Kontakt z Administratorem możliwy będzie poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem mailowym biuro@autolease.pl

Dane osobowe, które będą zbierane i przetwarzane:

– imię i nazwisko,

– adres e-mail,

– numer telefonu – opcjonalnie

Szanowny Użytkowniku, w każdej chwili możesz zapisać się na naszą listę mailingową
i otrzymywać nasz newsletter, wystarczy podanie swojego adresu poczty elektronicznej.
W każdym czasie możesz z jego otrzymywania zrezygnować, bez ponoszenia żadnych dodatkowych konsekwencji tej rezygnacji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkowniku zależy wyłącznie od Twojej wolnej woli. Zgoda ta będzie jednak musiała spełniać wymagania prawne, w szczególności spełniać wymóg zgody konkretnie i jasno wyrażonej. Nie uznajemy za zgodę dorozumiane wyrażenie woli. Zgoda będzie jednak niezbędna, jeśli szanowny Użytkowniku będziesz chciał korzystać
z naszego serwisu www.autolease.pl i dostępu do całej jego funkcjonalności.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności lub Polityką Plików Cookies, prosimy, abyś nie odwiedzał naszego serwisu, a także nie udostępniał nam żadnych swoich danych.
Użytkownicy serwisu www.autolease.pl obowiązani są zapoznać się z Polityką prywatności oraz innymi dokumentami i przestrzegać zasad w nich wyrażonych. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian Polityki prywatności wynikających m.in. z potrzeby dostosowania jej treści do zmian legislacyjnych. Użytkowniku, obowiązuje Cię aktualne brzmienie Polityki prywatności.

Zasady i cel zbierania i przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe Użytkownika zbierane będą poprzez wpisanie w odpowiedni formularz dostępny na stronie www.autolease.pl, a także poprzez wykorzystywanie plików Cookies, którego ramy zostały określone w Polityce plików Cookies.

Czynności Administratora mają na celu umożliwienie lub ułatwienie dostarczenia i wykonania usług zamówionych przez Użytkownika, prowadzenie działań marketingowo – sprzedażowych
w tym dostosowania naszej oferty do Twoich indywidualnych potrzeb, a także optymalizacji działań systemu, tworzenia statystyk oraz dbania o jakość administrowania systemem.

Dostęp do zebranych przez nas danych osobowych będą miały wyłącznie osoby upoważnione.

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora nie będą podlegały sprzedaży i nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem normalnych i koniecznych do wykonania umów czynności oraz wyjątków przewidzianych przez prawo.

Jako Użytkownik będziesz miał dostęp do swoich danych osobowych, będziesz mógł je poprawiać, a także cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, wówczas szanując Twoją wolę, a także obowiązujące regulacje prawne, Administrator zobowiązuje się do zaprzestania dokonywania przetwarzania Twoich danych osobowych, a także usunięcia ich z baz danych Administratora.

Administrator oświadcza, że w trosce o bezpieczeństwo powierzanych mu danych osobowych, przestrzega obowiązujących wymogów prawnych oraz stosuje dostępne dla siebie technologie oraz sposoby na zapewnienie maksymalnej możliwej ochrony danych osobowych.

Drogi Użytkowniku, jeśli masz niedosyt informacji i chciałbyś wiedzieć więcej, zapraszamy do kontaktu z nami biuro@autolease.pl

Natomiast jeśli masz głód wiedzy prawniczej, wówczas możesz go zaspokoić zapoznając się
z Ustawą  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.), Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2002 Nr 144 poz.1204) oraz ich aktami wykonawczymi.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close